Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4000 MHz 29 %
8.4%
14 days, 18 hrs, 4 mins, 53 s 12 days, 12 hrs, 54 mins, 37 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mapper/server--vg-root /
7%
399.81 GB 27.61 GB 450.36 GB
/dev/sda1 /boot
48%
116.26 MB 106.91 MB 235.32 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2021-01-24 15:55:13MB6ER
2021-01-24 15:55:13G6JUP
2021-01-24 15:55:13GWØFJQ
2021-01-24 15:55:13MMØFZV
2021-01-24 15:55:13MB6ER
2021-01-24 15:55:13MØLZI-IAN
2021-01-24 15:55:13GD8BUE
2021-01-24 15:55:13G1PPH
2021-01-24 15:55:13MB6ER
2021-01-24 15:55:13MWØAQZ
2021-01-24 15:55:13VK2JDW
2021-01-24 15:55:13GMØNRT
2021-01-24 15:55:13MØAAM
2021-01-24 15:55:13MB6ER
2021-01-24 15:55:13MB6ER
2021-01-24 15:55:13GØBQB
2021-01-24 15:55:13MM7JFB
2021-01-24 15:55:132EØSHT
2021-01-24 15:55:13GØATV
2021-01-24 15:55:13CQ-UK-2
2021-01-24 15:55:132EØKBZ
2021-01-24 15:55:13GØTVJ
2021-01-24 15:55:13MI6XGZ
2021-01-24 15:55:13GMØMRJ
2021-01-24 15:55:13G4XTZ
2021-01-24 15:55:132MØJVR
2021-01-24 15:55:13G4XTZ
2021-01-24 15:55:13M7RKZ
2021-01-24 15:55:13M7BIA
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-24 15:55:36G4VCJ ALL MB6ER 1
2021-01-24 15:44:23MØDQW ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:40:30M7BXMALL M7BXM 5
2021-01-24 15:39:24M7RKZALL M7RKZ 0
2021-01-24 15:18:402MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:15:35MØSZT ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:11:50GI4SZW ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:09:15G4NHO ALL MB6ER 9
2021-01-24 15:07:33MM3NMIALL MM3NMI 2
2021-01-24 15:04:51G4OXY ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:59:24N3GOM ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:59:07G1LEV ALL MB6ER 5
2021-01-24 14:49:54MW3ASG ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:42:25G4KXQ ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:38:09MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:36:56IZ2IDS ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:31:02KJ4KPWALL KJ4KPW 0
2021-01-24 14:26:002EØGXL ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:22:12DL2AKTALL DBØSRB 2
2021-01-24 14:21:33CQ-UK-LINKALL MB6ER 1
2021-01-24 14:19:22M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:18:15G1HTRALL G1HTR 0
2021-01-24 14:16:41JI1UOGALL MB6ER 15
2021-01-24 14:11:152EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:03:25GØIUE ALL MB6ER 1
2021-01-24 13:53:52M7DFM DAALL M7DFM 1
2021-01-24 13:39:26M1ABY ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:38:20EI5ILBALL EUROPELINK 1
2021-01-24 12:36:40OE6PVG ALL MB6ER 1
2021-01-24 12:32:41GØBNJ ALL MB6ER 56
2021-01-24 11:55:43G8VRI ALL MB6ER 3
2021-01-24 11:51:49MØWNF ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:50:34MØVXD ALL MB6ER 18
2021-01-24 11:48:19VK4HDDALL VK4HDD 2
2021-01-24 11:40:06G7HRP ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:14:55GIØPVG ALL MB6ER 0
2021-01-24 10:37:01GI4UHP ALL MB6ER 1
2021-01-24 10:07:08M7DTP ALL MB6ER 1
2021-01-24 09:15:09GM7KBK ALL MB6ER 8
2021-01-24 09:05:27M6NVYALL M6NVY 2
2021-01-24 08:34:19AB5WX ALL MB6ER 2
2021-01-24 08:20:54G3SEA ALL MB6ER 1
2021-01-24 06:39:48VK2WAZ ALL MB6ER 0
2021-01-24 06:28:13VK6ET ALL MB6ER 0
2021-01-24 05:32:06G6EVD ALL MB6ER 1
2021-01-24 04:46:109W2AIX ALL MB6ER 1
2021-01-24 04:16:58KV4BG ALL MB6ER 1
2021-01-24 03:34:409Z4QA/NOELALL 9Z4QA 1
2021-01-24 02:47:04KE8LFEALL KE8LFE 1
2021-01-24 02:38:51MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-24 02:25:57WA6BJQALL WA6BJQ 7
2021-01-24 02:23:29EI2GTALL EI2GT 1
2021-01-24 01:11:51M1AEG ALL MB6ER 10
2021-01-24 00:38:40IT9IJY ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:38:24VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:36:51VE1ACSALL VE1ACS 0
2021-01-24 00:35:54EA2BVAALL EA2BVA 1
2021-01-24 00:06:05M6FWV ALL MB6ER 11
2021-01-24 00:04:49G4TSN ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:03:32VA7DPFALL VE7RAP 1
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-24 15:55:36G4VCJ ALL MB6ER 1
2021-01-24 15:44:23MØDQW ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:40:30M7BXMALL M7BXM 5
2021-01-24 15:39:24M7RKZALL M7RKZ 0
2021-01-24 15:36:19M7BXMALL M7BXM 1
2021-01-24 15:34:53M7BXMALL M7BXM 6
2021-01-24 15:22:56MØDQW ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:18:402MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:18:342MØFPI ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:17:41MØDQW ALL MB6ER 4
2021-01-24 15:17:332MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:17:292MØFPI ALL MB6ER 4
2021-01-24 15:16:252MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:16:202MØFPI ALL MB6ER 5
2021-01-24 15:15:552MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:15:512MØFPI ALL MB6ER 4
2021-01-24 15:15:35MØSZT ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:12:072MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:12:002MØFPI ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:11:50GI4SZW ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:11:462MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:11:102MØFPI ALL MB6ER 36
2021-01-24 15:10:57GI4SZW ALL MB6ER 8
2021-01-24 15:10:532MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:10:292MØFPI ALL MB6ER 24
2021-01-24 15:09:44GI4SZW ALL MB6ER 39
2021-01-24 15:09:382MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:09:302MØFPI ALL MB6ER 8
2021-01-24 15:09:15G4NHO ALL MB6ER 9
2021-01-24 15:08:56GI4SZW ALL MB6ER 12
2021-01-24 15:08:512MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:08:402MØFPI ALL MB6ER 11
2021-01-24 15:08:31GI4SZW ALL MB6ER 5
2021-01-24 15:08:17GI4SZW ALL MB6ER 2
2021-01-24 15:07:33MM3NMIALL MM3NMI 2
2021-01-24 15:07:11MM3NMIALL MM3NMI 2
2021-01-24 15:07:022MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:06:072MØFPI ALL MB6ER 55
2021-01-24 15:05:34GI4SZW ALL MB6ER 28
2021-01-24 15:05:302MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:05:062MØFPI ALL MB6ER 24
2021-01-24 15:04:55GI4SZW ALL MB6ER 5
2021-01-24 15:04:51G4OXY ALL MB6ER 1
2021-01-24 15:04:462MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:03:402MØFPI ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:03:08GI4SZW ALL MB6ER 27
2021-01-24 15:03:042MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:02:032MØFPI ALL MB6ER 1
2021-01-24 15:01:20GI4SZW ALL MB6ER 37
2021-01-24 15:01:152MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 15:01:092MØFPI ALL MB6ER 6
2021-01-24 15:00:58GI4SZW ALL MB6ER 4
2021-01-24 14:59:24N3GOM ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:59:07G1LEV ALL MB6ER 5
2021-01-24 14:57:372MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:57:17MM3NMIALL MM3NMI 1
2021-01-24 14:56:512MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:56:402MØFPI ALL MB6ER 11
2021-01-24 14:56:182MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:56:062MØFPI ALL MB6ER 12
2021-01-24 14:55:40GI4SZW ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:52:542MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:52:462MØFPI ALL MB6ER 7
2021-01-24 14:52:322MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:52:282MØFPI ALL MB6ER 4
2021-01-24 14:49:54MW3ASG ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:42:25G4KXQ ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:38:09MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:36:56IZ2IDS ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:31:02KJ4KPWALL KJ4KPW 0
2021-01-24 14:29:23MW3ASG ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:26:002EØGXL ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:22:55MØDQW ALL MB6ER 3
2021-01-24 14:22:12DL2AKTALL DBØSRB 2
2021-01-24 14:21:54MØDQW ALL MB6ER 3
2021-01-24 14:21:41DL2AKTALL DBØSRB 2
2021-01-24 14:21:33CQ-UK-LINKALL MB6ER 1
2021-01-24 14:21:32DL2AKTALL DBØSRB 0
2021-01-24 14:21:11DL2AKTALL DBØSRB 2
2021-01-24 14:20:51DL2AKTALL DBØSRB 1
2021-01-24 14:20:43CQ-UK-LINKALL MB6ER 3
2021-01-24 14:20:28DL2AKTALL DBØSRB 0
2021-01-24 14:20:06DL2AKTALL DBØSRB 1
2021-01-24 14:20:01DL2AKTALL DBØSRB 0
2021-01-24 14:19:22M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:19:18M7GHE ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:18:15G1HTRALL G1HTR 0
2021-01-24 14:16:41JI1UOGALL MB6ER 15
2021-01-24 14:16:10M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:16:08M7GHE ALL MB6ER 2
2021-01-24 14:11:152EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:11:132EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:10:14M7BXMALL M7BXM 1
2021-01-24 14:04:02M7BXMALL M7BXM 1
2021-01-24 14:03:25GØIUE ALL MB6ER 1
2021-01-24 14:02:30M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 14:02:28M7GHE ALL MB6ER 2
2021-01-24 13:53:52M7DFM DAALL M7DFM 1
2021-01-24 13:50:502EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:44:16M7DFM DAALL M7DFM 0
2021-01-24 13:39:26M1ABY ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:38:20EI5ILBALL EUROPELINK 1
2021-01-24 13:32:32G4NHO ALL MB6ER 1
2021-01-24 13:26:12MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-24 13:18:122MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:18:022MØFPI ALL MB6ER 10
2021-01-24 13:17:582MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:17:502MØFPI ALL MB6ER 8
2021-01-24 13:17:372MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:17:322MØFPI ALL MB6ER 5
2021-01-24 13:17:182MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:17:122MØFPI ALL MB6ER 6
2021-01-24 13:02:072MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:02:032MØFPI ALL MB6ER 4
2021-01-24 13:01:422MØFPI ALL MB6ER 0
2021-01-24 13:01:382MØFPI ALL MB6ER 4
2021-01-24 12:57:27G4OXY ALL MB6ER 0
2021-01-24 12:56:17G4OXY ALL MB6ER 1
2021-01-24 12:36:40OE6PVG ALL MB6ER 1
2021-01-24 12:33:402EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 12:32:41GØBNJ ALL MB6ER 56
2021-01-24 12:31:522EØBJL ALL MB6ER 44
2021-01-24 12:30:502EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 12:28:53GØBNJ ALL MB6ER 49
2021-01-24 12:28:302EØBJL ALL MB6ER 18
2021-01-24 12:27:292EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 12:26:06GØBNJ ALL MB6ER 15
2021-01-24 12:25:232EØBJL ALL MB6ER 36
2021-01-24 12:24:40GØBNJ ALL MB6ER 36
2021-01-24 12:24:032EØBJL ALL MB6ER 33
2021-01-24 12:23:38GØBNJ ALL MB6ER 19
2021-01-24 12:23:312EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 12:23:13GØBNJ ALL MB6ER 12
2021-01-24 12:21:352EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 12:21:272EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 12:08:11MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-24 11:55:43G8VRI ALL MB6ER 3
2021-01-24 11:51:49MØWNF ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:50:34MØVXD ALL MB6ER 18
2021-01-24 11:48:19VK4HDDALL VK4HDD 2
2021-01-24 11:40:06G7HRP ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:39:16G7HRP ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:36:43M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:36:32M7GHE ALL MB6ER 11
2021-01-24 11:35:36GI4SZW ALL MB6ER 46
2021-01-24 11:35:33M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:35:17M7GHE ALL MB6ER 16
2021-01-24 11:34:45GI4SZW ALL MB6ER 25
2021-01-24 11:34:31M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:34:24M7GHE ALL MB6ER 7
2021-01-24 11:33:05M7GHE ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:33:00M7GHE ALL MB6ER 5
2021-01-24 11:23:45MB6ER ALL MB6ER 5
2021-01-24 11:14:55GIØPVG ALL MB6ER 0
2021-01-24 11:01:09G4NHO ALL MB6ER 2
2021-01-24 11:01:09G4NHO ALL MB6ER 0
2021-01-24 10:55:38M1ABY ALL MB6ER 5
2021-01-24 10:54:44M1ABY ALL MB6ER 6
2021-01-24 10:37:01GI4UHP ALL MB6ER 1
2021-01-24 10:27:57M1ABY ALL MB6ER 1
2021-01-24 10:07:08M7DTP ALL MB6ER 1
2021-01-24 09:54:44GI4SZW ALL MB6ER 10
2021-01-24 09:41:502EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 09:41:322EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 09:40:292EØBJL ALL MB6ER 5
2021-01-24 09:40:182EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 09:40:002EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 09:40:002EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 09:37:472EØBJL ALL MB6ER 6
2021-01-24 09:37:402EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 09:37:302EØBJL ALL MB6ER 6
2021-01-24 09:37:262EØBJL ALL MB6ER 0
2021-01-24 09:15:09GM7KBK ALL MB6ER 8
2021-01-24 09:12:462EØBJL ALL MB6ER 5
2021-01-24 09:12:422EØBJL ALL MB6ER 2
2021-01-24 09:12:342EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 09:12:262EØBJL ALL MB6ER 3
2021-01-24 09:12:212EØBJL ALL MB6ER 1
2021-01-24 09:05:27M6NVYALL M6NVY 2
2021-01-24 08:34:19AB5WX ALL MB6ER 2
2021-01-24 08:30:43M7BXMALL M7BXM 6
2021-01-24 08:30:37M7BXMALL M7BXM 2
2021-01-24 08:28:07MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-24 08:22:22M1ABY ALL MB6ER 0
2021-01-24 08:20:54G3SEA ALL MB6ER 1
2021-01-24 07:57:26G3SEA ALL MB6ER 1
2021-01-24 07:57:02G3SEA ALL MB6ER 1
2021-01-24 07:07:57GM7KBK ALL MB6ER 1
2021-01-24 06:39:48VK2WAZ ALL MB6ER 0
2021-01-24 06:28:13VK6ET ALL MB6ER 0
2021-01-24 06:27:55VK6ET ALL MB6ER 4
2021-01-24 06:27:47VK6ET ALL MB6ER 1
2021-01-24 06:20:12VK4HDDALL VK4HDD 1
2021-01-24 05:38:14VK4HDDALL VK4HDD 2
2021-01-24 05:37:32VK6ET ALL MB6ER 1
2021-01-24 05:32:06G6EVD ALL MB6ER 1
2021-01-24 05:19:33MB6ER ALL MB6ER 2
2021-01-24 04:46:109W2AIX ALL MB6ER 1
2021-01-24 04:43:26MB6ER ALL MB6ER 1
2021-01-24 04:16:58KV4BG ALL MB6ER 1
2021-01-24 03:34:409Z4QA/NOELALL 9Z4QA 1
2021-01-24 03:34:049Z4QA/NOELALL 9Z4QA 8
2021-01-24 02:47:04KE8LFEALL KE8LFE 1
2021-01-24 02:38:51MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-24 02:38:39MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 02:38:36MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 02:38:32MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 02:38:25MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 02:38:14MØJKT ALL MB6ER 9
2021-01-24 02:37:27MØJKT ALL MB6ER 42
2021-01-24 02:36:37MØJKT ALL MB6ER 31
2021-01-24 02:35:37MØJKT ALL MB6ER 32
2021-01-24 02:35:19MØJKT ALL MB6ER 14
2021-01-24 02:33:26MØJKT ALL MB6ER 45
2021-01-24 02:32:30MØJKT ALL MB6ER 49
2021-01-24 02:31:03MØJKT ALL MB6ER 32
2021-01-24 02:29:35MØJKT ALL MB6ER 8
2021-01-24 02:26:32MØJKT ALL MB6ER 57
2021-01-24 02:25:57WA6BJQALL WA6BJQ 7
2021-01-24 02:25:46MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-24 02:25:29WA6BJQALL WA6BJQ 14
2021-01-24 02:25:12MØJKT ALL MB6ER 10
2021-01-24 02:24:55MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-24 02:24:15WA6BJQALL WA6BJQ 10
2021-01-24 02:23:32MØJKT ALL MB6ER 31
2021-01-24 02:23:29EI2GTALL EI2GT 1
2021-01-24 02:21:21MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-24 02:20:57MØJKT ALL MB6ER 17
2021-01-24 02:19:03MØJKT ALL MB6ER 35
2021-01-24 02:18:55MØJKT ALL MB6ER 8
2021-01-24 02:17:15MØJKT ALL MB6ER 33
2021-01-24 02:16:41MØJKT ALL MB6ER 26
2021-01-24 02:15:21MØJKT ALL MB6ER 8
2021-01-24 02:14:34MØJKT ALL MB6ER 44
2021-01-24 02:14:30MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 02:14:01MØJKT ALL MB6ER 27
2021-01-24 02:12:09MØJKT ALL MB6ER 47
2021-01-24 02:12:03MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 02:09:28MØJKT ALL MB6ER 33
2021-01-24 02:09:03MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-24 02:08:18MØJKT ALL MB6ER 13
2021-01-24 02:08:03MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-24 02:06:17MØJKT ALL MB6ER 39
2021-01-24 02:06:08MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 02:04:07MØJKT ALL MB6ER 54
2021-01-24 02:03:38MØJKT ALL MB6ER 24
2021-01-24 02:02:40MØJKT ALL MB6ER 54
2021-01-24 02:02:25MØJKT ALL MB6ER 10
2021-01-24 02:02:20MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 02:00:23MØJKT ALL MB6ER 53
2021-01-24 01:59:52MØJKT ALL MB6ER 21
2021-01-24 01:57:55MØJKT ALL MB6ER 47
2021-01-24 01:57:50MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:57:22MØJKT ALL MB6ER 28
2021-01-24 01:54:18MØJKT ALL MB6ER 0
2021-01-24 01:52:44MØJKT ALL MB6ER 28
2021-01-24 01:51:55MØJKT ALL MB6ER 43
2021-01-24 01:51:38MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-24 01:51:30MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 01:51:22MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 01:51:18MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:48:55MØJKT ALL MB6ER 19
2021-01-24 01:48:52MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:47:07MØJKT ALL MB6ER 37
2021-01-24 01:44:51MØJKT ALL MB6ER 7
2021-01-24 01:42:46MØJKT ALL MB6ER 59
2021-01-24 01:40:34MØJKT ALL MB6ER 55
2021-01-24 01:38:59MØJKT ALL MB6ER 29
2021-01-24 01:38:55MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 01:38:45MØJKT ALL MB6ER 9
2021-01-24 01:38:41MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:38:36MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-24 01:38:17MØJKT ALL MB6ER 14
2021-01-24 01:32:43MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 01:27:42MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:18:39MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 01:14:30MØJKT ALL MB6ER 14
2021-01-24 01:11:51M1AEG ALL MB6ER 10
2021-01-24 01:11:10MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 01:10:29MØJKT ALL MB6ER 37
2021-01-24 01:09:30MØJKT ALL MB6ER 49
2021-01-24 01:08:05MØJKT ALL MB6ER 20
2021-01-24 01:07:31MØJKT ALL MB6ER 28
2021-01-24 01:06:29MØJKT ALL MB6ER 55
2021-01-24 01:05:44MØJKT ALL MB6ER 38
2021-01-24 01:05:35CQ-UK-LINKALL MB6ER 1
2021-01-24 01:04:02MØJKT ALL MB6ER 31
2021-01-24 01:03:36MØJKT ALL MB6ER 11
2021-01-24 01:02:08MØJKT ALL MB6ER 22
2021-01-24 01:01:58MØJKT ALL MB6ER 1
2021-01-24 01:01:19MØJKT ALL MB6ER 39
2021-01-24 01:00:15MØJKT ALL MB6ER 58
2021-01-24 00:59:09MØJKT ALL MB6ER 42
2021-01-24 00:59:04MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:57:53MØJKT ALL MB6ER 11
2021-01-24 00:57:21MØJKT ALL MB6ER 19
2021-01-24 00:57:04MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-24 00:56:45MØJKT ALL MB6ER 16
2021-01-24 00:56:18MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 00:55:07MØJKT ALL MB6ER 58
2021-01-24 00:54:38MØJKT ALL MB6ER 11
2021-01-24 00:54:17MØJKT ALL MB6ER 16
2021-01-24 00:53:32MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 00:45:48M1ABY ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:45:21MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:43:43MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:39:01MØJKT ALL MB6ER 18
2021-01-24 00:38:40IT9IJY ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:38:24VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:38:18VK6ADFALL VK6ADF 6
2021-01-24 00:38:07MØJKT ALL MB6ER 1
2021-01-24 00:38:04MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:36:58MØJKT ALL MB6ER 5
2021-01-24 00:36:51VE1ACSALL VE1ACS 0
2021-01-24 00:36:21VE1ACSALL VE1ACS 5
2021-01-24 00:35:54EA2BVAALL EA2BVA 1
2021-01-24 00:35:53EA2BVAALL EA2BVA 0
2021-01-24 00:33:44VE1ACSALL VE1ACS 53
2021-01-24 00:32:04MØJKT ALL MB6ER 39
2021-01-24 00:30:37VE1ACSALL VE1ACS 16
2021-01-24 00:29:12MØJKT ALL MB6ER 24
2021-01-24 00:29:00CQ-UK-LINKALL MB6ER 1
2021-01-24 00:28:30VE1ACSALL VE1ACS 28
2021-01-24 00:28:23MØJKT ALL MB6ER 6
2021-01-24 00:28:14VE1ACSALL VE1ACS 4
2021-01-24 00:28:06CQ-UK-LINKALL MB6ER 0
2021-01-24 00:27:58VE1ACSALL VE1ACS 5
2021-01-24 00:27:57VE1ACSALL VE1ACS 1
2021-01-24 00:27:49MØJKT ALL MB6ER 1
2021-01-24 00:27:32MØJKT ALL MB6ER 17
2021-01-24 00:27:19IT9IJY ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:27:03MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:26:53VE1ACSALL VE1ACS 7
2021-01-24 00:25:07VK6ADF ALL MB6ER 5
2021-01-24 00:24:22MØJKT ALL MB6ER 35
2021-01-24 00:24:05VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:24:05VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:24:02VK6ADF ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:23:54VK6ADF ALL MB6ER 8
2021-01-24 00:23:50VK6ADF ALL MB6ER 1
2021-01-24 00:23:49VK6ADF ALL MB6ER 1
2021-01-24 00:23:21VK6ADF ALL MB6ER 27
2021-01-24 00:22:54VK6ADF ALL MB6ER 26
2021-01-24 00:21:53MØJKT ALL MB6ER 55
2021-01-24 00:21:03VK6ADF ALL MB6ER 35
2021-01-24 00:20:57VK6ADF ALL MB6ER 5
2021-01-24 00:20:27MØJKT ALL MB6ER 25
2021-01-24 00:20:17MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:19:21VK6ADF ALL MB6ER 53
2021-01-24 00:19:11MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:18:57MØJKT ALL MB6ER 14
2021-01-24 00:18:38VK6ADF ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:18:31VK6ADF ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:16:43MØJKT ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:15:46MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:15:34VK6ADF ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:12:59MØJKT ALL MB6ER 56
2021-01-24 00:12:00MØJKT ALL MB6ER 53
2021-01-24 00:10:41MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-24 00:09:57MØJKT ALL MB6ER 38
2021-01-24 00:09:39MØJKT ALL MB6ER 11
2021-01-24 00:08:59MØJKT ALL MB6ER 15
2021-01-24 00:08:22MØJKT ALL MB6ER 29
2021-01-24 00:08:06MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-24 00:07:47MØJKT ALL MB6ER 12
2021-01-24 00:06:33MØJKT ALL MB6ER 9
2021-01-24 00:06:05M6FWV ALL MB6ER 11
2021-01-24 00:05:52M1AEG ALL MB6ER 9
2021-01-24 00:05:43MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 00:05:37MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:05:30MØJKT ALL MB6ER 4
2021-01-24 00:05:27MØJKT ALL MB6ER 2
2021-01-24 00:05:05M6FWV ALL MB6ER 14
2021-01-24 00:04:49G4TSN ALL MB6ER 0
2021-01-24 00:03:32VA7DPFALL VE7RAP 1
2021-01-24 00:03:06MØJKT ALL MB6ER 6
2021-01-24 00:03:02MØJKT ALL MB6ER 3
2021-01-24 00:02:20MØJKT ALL MB6ER 14
2021-01-24 00:02:09VA7DPFALL VE7RAP 0
2021-01-24 00:00:42MØJKT ALL MB6ER 26
YSFReflector-Dashboard V 20190512-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-01-24, 15:56:29 (UTC) | Visit CQ-UK: CQ-UK Wires-X Room